Con gái xưa và nay

Con gái xưa và nay

Gái xưa thủ tiết thờ chồng!
Gái nay thủ tiết thờ chồng ….theo trai?
Gái xưa dạ một , vâng hai!
Gái nay mà bảo là quay cãi liền?
Gái xưa thùy mị thục hiền!
Gái nay chỉ biết ,,ngang nhiên uýnh chồng
Gái xưa may vá tỏ tường!
Gái nay chỉ biết tìm đường Shopping?
Gái xưa mới thật là xinh!
Gái nay chẳng dám soi mình trong gương
Gái xưa ăn nói dịu dàng!
Gái nay ăn nói sỗ sàng quá đi
Gái xưa vừa gặp đã mê!
Gái nay nhìn kĩ chẳng ” fe^” tí nào
Gái xưa đâu biết trèo tường!
Gái nay giận lẫy bỏ nhà theo trai

Con gái nữa này!

Con gaí như 1 cái gai
Đụng vào tay đứt,mẻ tai là thường
Con gái mà nói yêu thương
Thì xin các bạn chớ vương vấn lòng
Bởi vì họ rất lòng vong`
Nói yêu anh nọ nhưng phải long` anh kia
Con gái là những tấm bia
Lấy cung ta bắn pằng pằng” zdia” luôn,,haha

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: